9th Anniversary of Dharan Run “Newa Charity Fund”

“9th anniversary of Dharan Run and Newa Charity Fund”

धरान रन समूह एवम “नेवा च्यारेटी फण्ड” आठौ बर्षबाट नवौ बर्षमा प्रवेश गरेको गौरबमय दिनमा हाम्रो अभियानमा साथ दिनु हुने धावकधाविका, शुभचिन्तक, सहयोगी हातहरुलाइ धन्यबाद दिंदै सम्पूर्णको उत्तरतर प्रगति, सुस्वास्थ र दिर्घायुको कामना गर्दैछौ !

धरान रन समुह
“नेवा च्यारेटी फण्ड”
धरान