Dharan Run – Newa Educatioin fund Distribution to Students

धरान रन – नेवा च्यारेटी एजुकेसन फण्डधरान रन – नेवा च्यारेटी एजुकेसन फण्ड अन्तरगत सामुदायिक बिधालय को ४ जेहेन्दार बिधार्थीहरुलाई दोस्रो चरण अन्तर्गत स्कुल पोसाक, कपि कलम, जुत्ता मोजा, स्कुल ब्याग प्रदान गरियो ! फेरी पनि धन्यबाद सहयोगी हात हरुलाई !!! 
मनोनित च्यारेटी एजुकेसन फण्ड बिधार्थीहरु – 
मनिता घतानी – किरातेस्वर मा बि धरान १९ 
अलिशा क्षेत्रि – ल्याबोटरि मा बि धरान 8 
मतिराज राई – निकेतन मा बि धरान २ क्रिस क्षेत्रि – सदन मा बि धरान १५