Dharan Run in the day of Bhaitika

We are very grateful to all the runners and the team for the successful run of 337th week in this auspicious day of Bhaitika. We are very thankful for making time for healthy run in this beautiful morning.

Dharan Run – Newa Educatioin fund Distribution to Students

धरान रन – नेवा च्यारेटी एजुकेसन फण्डधरान रन – नेवा च्यारेटी एजुकेसन फण्ड अन्तरगत सामुदायिक बिधालय को ४ जेहेन्दार बिधार्थीहरुलाई दोस्रो चरण अन्तर्गत स्कुल पोसाक, कपि कलम, जुत्ता मोजा, स्कुल ब्याग प्रदान गरियो ! फेरी पनि धन्यबाद सहयोगी हात हरुलाई !!! 
मनोनित च्यारेटी एजुकेसन फण्ड बिधार्थीहरु – 
मनिता घतानी – किरातेस्वर मा बि धरान १९ 
अलिशा क्षेत्रि – ल्याबोटरि मा बि धरान 8 
मतिराज राई – निकेतन मा बि धरान २ क्रिस क्षेत्रि – सदन मा बि धरान १५