How to online Register of Dharan 10K Run-8th Newa Charity 2020

धरान रन समुहद्वारा आयोजित “धरान १० कि रन – आठौ नेवा च्यारेटी रन २०७६” को online फारम भर्ने तरिका !

१.  सर्बप्रथम धरान रन समुहको अफिसियल वेबसाइट www.dhararun.org.np मा गइ registration मा click गर्नुहोस ।

२.  serial no मा click गर्नुहोस र उक्त दिनको Date भर्नुहोस् ।

३. आफ्नो उमेर समुह मा Tick mark लगाउनुहोस, example – तपाई १७ बर्ष देखि ३९ वर्ष सम्म हुनु भए Open को Box मा mark गर्नुहोस।

४.  First Name मा आफ्नो नाम र Last Name आफनो थर लेख्नुहोस र Address मा आफ्नो ठेगाना भर्नुहोस् । आफ्नो सहि जन्म मिति Date of Birth मा भर्नुहोस्, गलत Date of Birth भरिएको पाएमा प्रतियोगिता बाट निस्कासित गरिनेछ । आफ्नो Contact मा सम्पर्क न र Age मा उमेर भर्नुहोस् । email , Gender र अविभावक को सम्पर्क न Parents No मा भर्नुहोस् । आफ्नो Tshirt size र Amount मा click गर्नुहोस र Charity Donation गर्नु चाहनु Extra Amount Donation मा रकम सहित भर्नुहोस् ।
५.  Upload your Image मा आफ्नो फोटो हाल्नुहोस र E sewa र बाणिज्य बैंक मा दर्ता गरिएको भौचर को फोटो हाल्नुहोस। example – हाम्रो Esewa को न ९८१४३३३२०० मा दर्ता रकम ट्रान्सफर गरेको मोबाइल screen shot को फोटो Upload your receipt मा हाल्नु होला र हाम्रो बाणिज्य बैंकको धरान रन समुह नाम को खाता न २१६०००३१७००१ मा भुक्तानी रसिद Upload your receipt मा हाल्नु होला।
६.  प्रतियोगी को नाम भर्नुहोला र १६ बर्ष मुनि को प्रतियोगी को अभिभावक को नाम भर्नुहोला।
७.  अन्तमा सम्पूर्ण Terms and Condition मा सहमत भएको अवस्थामा Click गरि Submit गर्नु होला।

नोट – 2020 November महिना सम्म रु २०० दर्ता शुल्क, 2020 December महिना सम्म रु ३०० दर्ता शुल्क र 2020 January महिना पछि रु ४०० दर्ता शुल्क निर्धारण गरिएको जानकारी गर्दछौ Registration को पूर्ण रुपमा बिबरण भर्नुहोला, अन्यथा Registration लाई पूर्ण मान्यता दिइनेछैन ।

@साथै धरान नजिकमा हुने इच्छुकको निम्ति धरान रन सप, भानुचोकमा फारम उपलब्ध भएको जानकारी गर्दछौ @

-धरान रन समुह
सम्पर्क न ९८११३०६१११ – ९८१४३३३२००