“Prabhu Bank- Dharan 10K Run, 9th Newa Charity 2021”

Final Run Time and Result of “Prabhu Bank-Dharan 10K Run, 9th Newa Charity 2021”
Position Name            Chest No:   Time
1 Gajendra Rai             109               32:21
2 Tanka B Karki           110               33:54
3 Jitendra Danwar     43                34:00
4 Shreekash Rai         42                34:21
5 Nabin Tamang         14                 34:31
6 Pratap Thamsang  28               34:28
7 Biman Limbu            31                34:32
8 Prakash story           39               34:47
9 Kiran Limbu               15               3 5:42
10 Sabin Rai                  69              35:54
11 Prem Rai                   26               35:56
12 Prashant Rapal     57               36:06
13 Sujan Rai                 34               36:37
14 Sabin Rai                 126             36:40
15 Dharma Maharjan 88            36:46
16 Prashant Tamang 23             36:59
17 Chandra’s Dewan 6                37:19
18 Santosh Visit         75              37:22
19 Courage Rai           92              37:32
20 Aasish Subba       123            37:43
21 Sabin Rai                 27               37:52
22 Kishan Mewahang 84           37:59
23 Prashana Rai           55            38:01
24 Sabir Singh Yaksho 52          38:04
25 Santoshi Shrestha 58            38:10  “1st Female”
26 My Jung Rai              67             38:14
27 Rodhan Rai               56            38:17
28 Sudip Rai                  68             38:19
29 Surya Raj Rai          120           38:26
30 Tirthahang Limbu 13             38:39
31 Pramesh Rai            24              38:45
32 Rabin B.K.                 11               38:49
33 Sandip Rai               62              38:52
34 Vesh K  Tolang       7                38:59
35 Sujan Rai                 29              39:01
36 Bishal Rai               19                39:07
37 Uddhav Tamang 32                39:18
38 Sachin Rai              9                  39:54
39 Niraj Tamang        64               40:08
40 Ram K Tamang   47                40:18
41 Roshan Khatri       65               40:22
42 Borrowed Right   59               40:29
43 Bijay Rai                  35               40:33
44 Pratik Rai               51                40:37
45 Anish Rai                22               40:39
46 Dev Rai                   46               40:43
47 Khem Shrestha  66               40:48
48 Suresh Rai            70               40:52
49 Bishnu Magar    20                 40:53
50 Prashant Rai       73                 40:58
51 Abhijit Rai              33                41:02
52 Sonam Bhote      63                41:09
53 Arun Rai                 61                41:12
54 Indij Rai                   3                  41:16
55 Only Limbu           83               41:19
56 Mani Raj Katwal 8                  41:22
57 Tara K Tamang   78               41:26
58 Pujan Rai               93               41:29
59 Samir Karki          100            41:31
60 Sujit Magar             12             41:36
61 Jivan Rai                  36             41:38
62 Madan Rai              16             41:42
63 Narayan Basnet  45            41:44
64 Mangal Tamang  10             41:47
65 Mahesh Shrestha 116        41:51
66 Sandip Limbu       108         41:52
67 Parbat Waiba         71          41:55
68 Anish Limbu           72          41:56
69 Senmihang Rai     99          41:57
70 Baliraj Rai                 53          41:59
71 Chhenbi M Rai         4            42:07 “2nd Position Female”
72 Nir Chamling            2            42:09
73 Kaji Rai                        41          42:11
74 Dipesh Rai                 130        42:1
75 Samir Chaudhary    80         42:18
76 Pramesh K  Rai        91           42:22
77 Sandip Rai                  97           42:55
78 Depen Darnal           94           43:26
79 Sushant Rai              128          43:33
80 Santosh Rai                86         43:44
81 Bandana Buda            40         43:48″3rd Position Female”
82 Sandesh Limbu          98        43:55
83 Sanjib Rai                      117        44:10
84 Amar Subba                 76         44:14
85 Suman Tamang          54         44:19
86 Nadip Rai                       115        44:48
87 Sonam but                     85         44:58
88 Bishal Nachhiring      129       45:22
89 Ashis Puri                      106        45:55
90 Narad Kumar Rai       122         46:23
91 Manish Darnal              95           46:33
92 Bibek Limbu                 139         46:46
93 Bishal Khadaka            107        46:52
94 Prabish Rai                     82           46:58
95 Samir Rai                          38           47:10
96 Indrakala Limbu            111           47:13 “4th Position Female”
97 Manoj Rai                          79            47:39
98 Tilak Rai                             121           47:51
99 Kamala Rai                        112           48:46 “5th Position Female”
100 Sanjana Magar              17             48:49
101 Amit Rai                            48            48:58
102 Pabitra Rai                       49            49:16
103 Kalpana Rai                    37             49:32
104 Arjun Rai                         113            49:43
105 Genuine Rai                   119            49:49
106 Benup Pradhan           114             49:55
107 Premius Bhutia            77               51:03
108 Arjun Limbu                   118             51:14
109 Ayush Dhimal                104            51:19
110 Amush Dhimal               103            51:23
111 Suraj Phuyal                     140            51:29
112 Aayushma Rai                 21               51:37
113 Dibya Charan Rai           137            51:46
114 Sumit Dhimal                   101             51:52
115 Subham Shrestha          81               51:58
116 Jamuna Limbu                 25               52:18
117 Anisha Rai                         96                52:23
118 Understand Rai             125                52:27
119 Rikesh Dahal                    90                 53:28
120 Puspa Lal Shrestha      87                  53:32
121 Ram Prasad Uraw           124               53:39
122 Sumitra Rai                        50                 53:48
123 Anusha Magar                  89                 53:55
124 Suraj Dhimal                     102                53:55
125 Birendra B. Limbu          127                54:12
126 Riwaj Karki                         105               54:33
127 Genuine Rai                       74                  54:39
128 Ashok Rai                           136                54:49
129 Lakpa D. Sherpa              135                54:58